رزومه اصلی

Mahsa Alipour

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

جغرافیا

برنامه ریزی گردشگری ، دانشگاه علم و فرهنگ ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۰

هتل سنتی اصفهان

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

، پذیرشگر/صندوقدار

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۰

هتل عباسی

، سایر

، کارآموزی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت گردشگری

100% Complete

هتلداری

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فرانسوی

40% Complete

فعالیت های داوطلبانه

امداد و کمکهای اولیه نجوم و

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری