میلاد قیصری

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز معدل , ۱۴.۷۶

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

بیمه معلم

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Ericsson Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)

80% Complete

network setting manger-OMT-Putty-total commmender-Minilinkcraft-hyperterminal-RBS ELement manger

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی