رزومه اصلی

لنلب انانتاانن

متولد:

۲۳ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت صنعتی

دانشگاه دانشگاه آزاد کاشان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۰۱

خلاصه فعالیت‌ها , 1. دانشجو ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 2. پژوهش های فراوان در حوزه صنعت 3. مشاوره انواع پروژه های دانشجویی 4. تدریس خصوصی انواع دروس مدیریت

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت صنعتی

مالی ، دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹.۰۳

خلاصه فعالیت‌ها , 1. دانشجو ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 4. تدریس خصوصی انواع دروس مدیریت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

انواع شرکت های صنعتی

، مهندسی صنایع

، آموزش و آشنایی

دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت بازاریابی باران

، سایر

، سرپرست اجرایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Affice

80% Complete

Microsoft Project

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

ماخذ را تا