رزومه اصلی

نورالدین صالحی

متولد:

۲ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی

خاک ، دانشگاه مازندران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶۸۷

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی

شیمی و حاصلخیزی ، دانشگاه مازندران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت میثاق امداد زیر مجموعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد

، سایر

، کارشناس کشاورزی

پروژه‌ها

۱۳۹۱

تهیه نقشه پراکنش عناصر سنگین در خاک (مرکز تحقیقات برنج و مرکبات دانشگاه مازندران )

کارشناس طرح

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار ArcMap

100% Complete

نرم افزار Envi

60% Complete

نرم افزار Expert choice

100% Complete

مجموعه نرم افزار office

100% Complete

GPS

100% Complete

نرم افزار spss

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علایق ورزشی - فوتبال

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی