رزومه اصلی

آرش حکیمی مهر

متولد:

۱۸ - ۴ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

گیاهان دارویی

دانشگاه ورامین

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱

تکدانه

، بازاریابی و فروش

، سوپروایزر و سرپرست فروش

آذر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

پرژک

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

مانانسی

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حضور در کلاسهای فروش

100% Complete

ویژن

80% Complete

ورانگر

100% Complete

پخشا

100% Complete

اکسل

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Adobe Photoshop

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری