رزومه اصلی

فاطمه آقاجانپور

متولد:

۵ - ۴ - ۱۳۶۳

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت بازرگانی

بين الملل ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸

کاجاران

، مهندسی صنایع

، کارشناس بازرگانی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

سلامت الکترونیک برکت

، بازاریابی و فروش

، کارشناس بازرگانی خارجی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کلیه فعالیت های مربوط به مسیول دفتر فعالیت های نمایشگاهی تشریفات و جلسات با مهمانان خارجی بنیاد برکت ترجمه و تدوین محتوای سایت و کاتالوگ

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

سیناطب مکران

، بازاریابی و فروش

، مدیربرند

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری