رزومه اصلی

مهری باقری

متولد:

۶ - ۴ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

تکنولوژی محیط زیست

دانشگاه بوعلی سینا معدل , ۱۷.۲۵

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

مهندسی محیط زیست

دانشگاه بیرجند ، کارشناسی

۱۳۹۴ تاکنون

علوم محیط زیست

دانشگاه زنجان ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۱

سازمان حفاظت محیط زیست-اداره کل محیط زیست استان تهران

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete