مهسا واحدیزاده

متولد:

۷ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه ازاد اسلامی کاشان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵

ماژول

، بازاریابی و فروش

، کارشناس