فرحناز فرج اللهی

متولد:

۱۰ - ۳ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

مهندسی مواد

سرامیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی معدل , ۱۵.۴۷