رزومه اصلی

Sara Bastani

متولد:

۱۱ - ۱۰ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت کسب و کار

بازاریابی .حسابداری ، دانشگاه جهان دیده معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت بهشت کوچک میوه

، مالی و حسابداری

، حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

Photoshop

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی