مهدیس نجفی

متولد:

۲۷ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی پرتو پزشکی

پزشکی هسته ای ، دانشگاه دانشگاه ازاد امام خمینی بروجرد ، کارشناسی معدل , ۱۷.۱۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بیمارستان بوعلی و بیمارستان سینا تهران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس