رزومه اصلی

محمد مداحی

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸

مدیریت صنعتی

صنعتی ، دانشگاه قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت بازرگانی

تحول ، دانشگاه قزوین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹

مالی و سرمایه گذاری سینا

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مرداد ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱

گروه بهمن(بهمن لیزینگ)

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : بستن کارکرد کارکنان

خرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳

پرداخت نوین(بانک اقتصاد نوین)

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : عضو کارگروه شاخص گذاری و تعیین اهداف واحدها و کارکنان تعیین برنامه آموزشی بر اساس نیازسنجی

اسفند ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

تجارت الکترونیک پارسیان(بانک پارسیان)

، منابع انسانی و آموزش

، سرپرست / مدیر میانی

خلاصه فعالیت‌ها : عضو کارگروه طراحی و پیاده سازی نظام جبران خدمات عضو کارگروه مدیریت عملکرد بر اساس نظام KPI عضو کمیته انضباطی شرکت تعیین مزد و مذاکره حقوق جذب و استخدام مذاکره و راه اندازی نظام رفاهی بر اساس مدل مازلو بستن کارکرد کارکنان تمام وقت مذاکره با پیمانکاران و انعقاد قرارداد برون سپاری نیروی انسانی(خدمات) و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکار

فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶

تجارت الکترونیک پارسیان(بانک پارسیان)

، منابع انسانی و آموزش

، سرپرست / مدیر میانی

خلاصه فعالیت‌ها : عضو کارگروه مدیریت عملکرد بر اساس نظام KPI استخراج و پیاده سازی شاخص های عملکردی کارکنان تغییر نظام کارانه شرکت بر اساس نتایج عملکردی راه اندازی پروژه کوچینگ در سازمان طراحی و استقرار مسیر رشد حرفه ای کارکنان

پروژه‌ها

۱۳۹۴

نظام جبران خدمات

عضویت و ریاست بخش کارگزینی

طراحی و پیاده سازی(تطبیق) نظام جبران خدمات شرکت جهت ایجاد بستر رقابت در صنعت
۱۳۹۵

مدیریت عملکرد

عضو تیم

مطالعه و بررسی،طراحی و پیاده سازی نظان مدیریت عملکرد شرکت شامل استخراج KPI های شرکت،واحدها و مشاغل،طراحی مدل ارزیابی و هدفگذاری،ارزیابی عملکرد واحدها و مشاغل و...

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت آموزشی

100% Complete

مدیریت عملکرد

100% Complete

برنامه ریزی آموزشی

100% Complete

MS Office

60% Complete

منابع انسانی همکاران سیستم

60% Complete

حضور و غیاب دنیای پردازش

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

تقدیر هیئت مدیره( شرکت پرداخت نوین) حضور طرح رشد در سطوح خبرگی(نردبان رشد حرفه ای) در مسابقه بهترین تجربه وزارت بازرگانی به عنوان طرح منتخب شرکت

عضویت در کارگروه طراحی و پیاده سازی مدیریت عملکرد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

پیاده سازی نظام مزد جدید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

عضو و دبیر کمیته منابع انسانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان