رزومه اصلی

reza niki

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

عمران

مهندسی آب ، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد یاسوج ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت انصار بنا

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، مهندس ناظر

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

صدرا

ناظر