رزومه اصلی

داریوش بدخشان

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی شهرسازی

دانشگاه گیلان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۴۴

خلاصه فعالیت‌ها , عضو انجمن علمی گروه شهرسازی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی شهرسازی

برنامه ریزی منطقه ای ، دانشگاه گیلان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴

سپهرشهر محیط

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام پروژه های کیفیت خیابان شهر رشت آنجام طرح های هادی روستایی

اسفند ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴

هایپراستار

، مالی و حسابداری

، صندوقدار

اردیبهشت ۱۳۹۶ تاکنون

هایپراستار

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

، کارشناس