رزومه اصلی

مصطفی شربتی

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹

علوم اقتصادی

بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

همکاران سیستم

، مالی و حسابداری

، کارشناس آموزش و استقرار نرم افزارها

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳

همکاران سیستم

، مالی و حسابداری

، مدیر پروژه استقرار نرم افزارها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی کامل به مباحث موجودی کالا

100% Complete

آشنایی کامل به خرید و قراردادهای داخلی

100% Complete

نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار انبار همکاران سیستم

100% Complete

حسابداری مالی - همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار فروش همکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری