رزومه اصلی

الیار پوررحیمیان

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی صنایع

مدیریت پروژه ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۷۲

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ، دانشگاه تهران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تاکنون

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

، سایر

، کارشناس برنامه ریزی

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

شرکت پایاسازان آریس

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Project Management (مدیریت پروژه)

60% Complete

مهندسی صنایع

60% Complete

مدیریت ریسک پروژه

60% Complete

نرم افزار MSP

60% Complete

MS Office

100% Complete

Gams

60% Complete

vensim

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی