رزومه اصلی

علی شمس آبادی

متولد:

۱۹ - ۸ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تاکنون

علوم انسانی

علوم سیاسی و روابط بین الملل ، دانشگاه مفید قم ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۷