رزومه اصلی

الناز گیلوری

متولد:

۱۵ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

اقتصاد

دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

شهرداری

، بازاریابی و فروش

، کارمند

، کارشناس