محمد شجاعی

متولد:

۹ - ۴ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی نفت

حفاری و استخراج ، دانشگاه دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

مهندسی نفت

حفاری و استخراج ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Hse management

80% Complete

Word , excell , pipesim , drilling office

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete