رزومه اصلی

یاسمن حاجی قربانی

متولد:

۲۷ - ۱ - ۱۳۷۳

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت فناوری اطلاعات

هوشمندی کسب و کار ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه 63کارشناسی ارشد 217 کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

موسسه زبان انگلیسی

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در ترکیبات مالی بررسی اقتصادی طرح اقتصادی بستنی رژیمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی تسلط بر زبان فرانسه

60% Complete

نرم افزار آمارهای R msp minitab

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

فعالیت های داوطلبانه

برگزاری کلاس های اموزشی زبان انگلیسی کار در سرای محله برای آموزش مفاهیم قرآن

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

کسب رتبه 63 کارشناسی ارشد و 217 کارشناسی