رزومه اصلی

سمانه سلیمی

متولد:

۶ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۲ تاکنون

اموزشگاه سفیر

، سایر

، کارمند اداری

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری