شاهین شکرگزار

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اراک

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۵