رزومه اصلی

مهدی نادری بنی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

عمران

عمران-عمران ، دانشگاه آزاد شوشتر ، کارشناسی

۱۳۹۱ تاکنون

عمران

مدیریت ساخت و پروژه ، دانشگاه آزاد شوشتر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۵

شرکت عمران فجر صادق(سابیر نیرو)

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس اجرا

، کارشناس