مرضیه رحیم زاده

متولد:

۶ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

حسابداری

مالی ، دانشگاه دانشکده الزهرا یزد معدل , ۱۸

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۸۸ تاکنون

حسابداری

مالی ، دانشگاه پیام نور اردکان ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۴

شرکت فولاد میبد

، مالی و حسابداری

، کارشناس

آبان ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۷

شرکت فولاد میبد

، مالی و حسابداری

، کارشناس

آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹

شرکت فولاد میبد

، مالی و حسابداری

، کارشناس

آبان ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹

شرکت تعاونی مسکن فولاد میبد

، مالی و حسابداری

آبان ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱

شرکت تولیدی پوشاک وثوقی

، مالی و حسابداری