سینا صفایی

متولد:

۲۷ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی و علم مواد

دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی معدل , ۱۵.۴۱

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

نانومواد - نانوفناوری

دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۴۷

پروژه‌ها

۱۳۹۵

شبیه سازی نانوفیلتراسیون آب با غشاءهای اکسید گرافن به روش دینامیک مولکولی

۱۳۹۳

سنتز نانوپودر منیزیم به وسیله تخلیه قوس الکتریکی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شبیه سازی مولکولی

100% Complete

تولید نانوذرات فلزی

80% Complete

مشخصه یابی نانوذرات و تحلیل نتایج آن

80% Complete

ترجمه کتاب و مقالات علمی

80% Complete

Microsoft Office

100% Complete

Materials Studio

100% Complete

LAAMPS

100% Complete

Matlab

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

افتخارات

کسب رتبه تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد نانوفناوری