علی امامی صدر

متولد:

۱۹ - ۳ - ۱۳۶۹

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۸۹

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱

، مالی و حسابداری

مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

شنا_پیاده روی_موسیقی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)