ترمه توحیدی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

زیست شناسی سلولی مولکولی

ژنتیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، کارشناسی معدل , ۱۵.۹۱

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مبانی بازیگری تئاتر

80% Complete

دوره ی استخراج DNA، عمل PCR و الکتروفورز

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی