رزومه اصلی

ثمین کلباسی

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی معدل , ۱۷.۹۹

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

مهندسی آینده پژوهی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

vensim

80% Complete

AutoCAD

40% Complete

نرم افزار آماری SPSS

60% Complete

MICMAC

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

اسپانیایی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری