رزومه اصلی

محمد خجسته

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

عمران

عمران ، دانشگاه ملی سیستان معدل , ۱۶.۴

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

عمران

ساختمان ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۴

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

قرارگاه پدافند سمنان

، مهندسی عمران/ معماری

، مسئول کمیته عمران وبازسازی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲

شرکت آران دژ

، مهندسی مکانیک

، سرپرست کارگاه

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

پروژه304 واحدی تربت حیدریه

، مهندسی عمران/ معماری

، ناظر مقیم

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳

خط2 مترو مشهد

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست اجرای سازه

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت بین الملل عمران سریر

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس اجرا سازه ایستگاه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اجرای سازه بتنی.آرماتور و قالب

100% Complete

تحکیم سازه.سازه نگهبان.

60% Complete

گود برداری.اجرای شمع.حفاری.لتیس و تونل

80% Complete

اجرای سازه فلزی.نازک کاری

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

Office

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی