سجاد قره داغی

متولد:

۵ - ۳ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه غیر انتفاعی پرندک ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴

خدمات مالی نوین حساب

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

خدمات مالی نوین حساب

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

نرم افزار مالی تدبیر

60% Complete

نرم افزار مالی صاحب نظران

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete