رزومه اصلی

kosar هلالی

متولد:

۳۰ - ۴ - ۱۳۷۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

کامپیوتر

نره افزار ، دانشگاه فنی دخترانه قم معدل , ۱۸.۱۷

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تاکنون

پست بانک

، مسئول دفتر/ امور اداری

، صدوراحضارنامه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Photoshap

40% Complete