رزومه اصلی

نیناز رشیدیان

متولد:

۵ - ۱۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

حسابداری

صنعتی ، دانشگاه علمی کاربردی معدل , ۱۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۷

شرکت بازرگانی ویولا

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۷ تاکنون

تعاونی گیاه پزشکی

، مالی و حسابداری

، حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تجزیه و تحلیل مالی

80% Complete

نرم افزار مالی هلو

80% Complete

محاسبات حقوق و دستمزد

100% Complete

مالیاتی

60% Complete

تهیه صورت مغایرت بانکی

100% Complete

نرم افزار هلو

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

نرم افزار مالی و حسابداری سازمان حفظ نباتات

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

به عنوان فردی که در ضمینه مالی و حسابداری فعالیت دارم همیشه سعیم بر این بوده که جدیت و تعهد کاری را سرلوحه خود قرار داده و مسئولیت پذیر باشم. از کار در یک محیط پویا و یک تیم منسجم لذت می برم.