فاطمه امانی

متولد:

۱۴ - ۴ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

معماری

معماری ، دانشگاه البرز ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳

شهرداری تهران-منطقه 2

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های ICDL

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

مختصری از من

به عنوان شخصی که علاقه به فعالیت درزمینه کارهای اداری و سازمانی دارم،بسیارعلاقمند هستم تا انگیزه خودراباتیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم. چندویژگی بارزمن که می تواند درپیشبرداهداف سازمانی شما مفیدباشد،روحیه کارتیمی وروابط عمومی بالای من است.شخصیت خودانگیخته وپویا به همراه سخت کوشی تاکنون در زندگی بنده موثربوده است. عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهدعلاقمندی بالای من به همکاری با شما می باشد.