مهدی عباسی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵

عکاسی

عکاسی مستند ، عکاسی فاین آرت ( خلاقه ) ، دانشگاه هنر ، کارشناسی معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , بیوگرافی دانش آموخته رشته عکاسی . 1 - منتخب در نمایشگاه عکس گروهی عاشورایان در استان اردبیل سال 1384 2 - منتخب در سومین جایزه عکس زنده یاد کاوه گلستان 1384 3 - منتخب در نمایشگاه عکس گروهی انجمن عکاسان نگاه 1386 4 - منتخب در اولین مسابقه عکس مرد سال 1387 5 - منتخب در ششمین جشنواره تصویر سال 1387 6 - منتخب در اولین جشنواره تصویر استاندارد.تهران 1389 7 - منتخب در هشتمین دوره جشنواره تصویر سال 1389 8 - منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی مترو و مردم 1390 9 - منتخب دراولین جشنواره عکس دل دیده 1390 10 - عضو انجمن عکاسان ایران 11 - منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1390 12 - منتخب درچهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره های افطار 1390 13 - منتخب در سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1390 14 - منتخب در نهمین دوره جشنواره تصویر سال 1390 15 - عضو هیت موسس کانون عکاسان قدس 1391 16 - منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر دل دیده 1391 17 - منتخب در مسابقه عکس نمایشگاه قران کریم 1391 18 - دریافت دیپلم افتخار از اولین جشنواره عکس و پوستر شهر اسمان 1391 19 - منتخب در نمایشگاه عکس سفرهای افطار در کشور ترکیه 2012 20 - منتخب دراولین جشنواره سراسری عکس یادمان ولایت.قزوین 1391 21 - منتخب در نمایشگاه عکس ده روز با عکاسان ایران 1391 22 - منتخب در چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1391 23 - منتخب در اولین جشنواره عکس کار.تعاون.صنعت 1391 24 - منتخب دراولین جشنواره عکس معلولیت.نگاه نو – قزوین 1391 25 - منتخب درپنجمین مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1392 26 - منتخب درسومین جشنواره عکس و پوستردل دیده 1392 27 - منتخب دردومین جشنواره عکس و پوسترشهر اسمان 1392 28 - منتخب درنخستین جشنواره عکس پرچم 1392 29 - منتخب در اولین جشنواره عکس رواق منظر 1392 30 - منتخب در ششمین دوره مسابقه عکاسی سفره های افطار 1392 31 - منتخب درنمایشگاه عکس سالگرد خانه عکاسان ایران 1392 32 - منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر سوگواره سرو 1392 33 - کسب رتبه اول دردومین جشنواره هنرهای تجسمی شهریار.بخش عکاسی 1392 34 - کسب رتبه سوم در نخستین جشنواره عکس آبزیان.شیلات ومحیط زیست دریایی ایران 1392 35 - کسب رتبه سوم در سومین جشنواره ملی عکس "حوزه" 1392 قم 36 - منتخب در سومین سوگواره عکس عاشورایی "قاب سرخ"لارستان 1392 37 - منتخب دراولین جشنواره عکس "قاب حماسه " 1394 38 - منتخب در اولین جشنواره عکس" سفرو معلولیت" 1393 39 - منتخب در دومین جشنواره فیلم وعکس "همراه تهران" 1393 40 - منتخب در بخش موبایلی عکس و عکاس هفته Gettyreportage .2014 41 - منتخب درمسابقه عکاسی موبایل Mobilephotonetwork . 2014 42 - منتخب در دومین جشنواره بین المللی عکس "خیام" 2014 43 - منتخب در هشتمین جشنواره سراسری "عکس رشد" 1393 44 - منتخب و تقدیر از اولین جشنواره عکس "عید نیایش" 1393 45 - منتخب در چهار شماره مجله الکترونیکی قاب 1393 46 - کسب رتبه اول در نهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت 1393 47 - منتخب درجشنواره سراسری عکس "نگاه" 1393 مشهد 48 - منتخب در نخستین جشنواره عکس "فواد" 1393 49 - منتخب در دومین نمایشگاه و کتاب عکس تهران شهر زندگی .1393 50 - منتخب و تقدیر در دوازدهمین تصویر سال, در بخش ویژه (عکس های موبایلی) 1393 51 - رتبه برتر در نخستین جشنواره عکس نقد بنا وفضای شهری.1394 52 - منتخب در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس "سلامت"نیشابور 1394 53 - منتخب و تقدیر در سومین جشنواره عکس "قاب های بهشتی" 1394 54 - منتخب در هفتمین نمایشگاه عکس های برتر سال دوربین.نت 1394 55 - منتخب در بیست وسومین نمایشگاه عکس "قرآن کریم"1394 56 - منتخب در چهارمین جشنواره بین المللی عکس "رژان" 1394 57 - منتخب و تقدیر در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس "مادر" 1394 58 - منتخب در دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت .1394 59 - منتخب در اولین دوسالانه بین‌المللی عکس گلستانه .1394 60 - منتخب و تقدیر در سومین دوسالانه عکس بسیج .1394 61 - منتخب درگزارش عکس هفته اروپا Gettyrepoortage 2015 دربخش موبایلی 62 - منتخب در سومین جشنواره عکس خانه دوست. 1394 63 - منتخب در نخستین سوگواره عکس عاشورایی شهریار 1394 64 - منتخب در سومین جشنواره بین المللی عکس خیام . 1394 65 - عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ FIAP 66 - منتخب در چهارمین نمایشگاه گروهی عکس روزهای زندگی ، 1394 67 - منتخب در سیزدهمین جشنواره تصویر سال 1394 68 - منتخب در سومین جشنواره عکس کشوری ( کرسم اوز ) 1394 The 9th International Emirates Photography Competition 2016 - 69 70 - منتخب در چهارمین جشنواره عکس قابهای بهشتی ، 1395 71 - منتخب در مجله لا رپابلیکا ایتالیا ونمایشگاه گروهی عکاسان ایرانی -20161415 iran. 72 - منتخب در نمایشگاه گروهی عکس رمضان عکسخانه شهر ، تهران 1395 73 - منتخب در نمایشگاه گروهی عکس ( تهران شهر زندگی ) فرهنگسرای ارسباران 1395 74 – منتخب و شایسته تقدیردردومین جشنواره بین المللی عکس برج میلاد تهران ، 1395 75 – منتخب در یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت ، 1395 76 – کسب رتبه دوم درنخستین جایزه عکس شهر کتاب ، بخش مجموعه عکس هنری . 1395 77 – منتخب در نخستین جشنواره عکس نوروز ، تاجیکستان . 1395 78 – منتخب درسومین جشنواره عکس نورنگار ، تهران . 1395 79 – منتخب در هفتمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1395 80 – منتخب در دومین مجله الکترونیکی سیاه وسفید مینیمالیسم 2016 81 – منتخب در هفتمین جشنواره فیلم و عکس نماز و نیایش . قم 1395

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

عکاسی

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

خلاصه فعالیت‌ها : بیوگرافی دانش آموخته رشته عکاسی . 1 - منتخب در نمایشگاه عکس گروهی عاشورایان در استان اردبیل سال 1384 2 - منتخب در سومین جایزه عکس زنده یاد کاوه گلستان 1384 3 - منتخب در نمایشگاه عکس گروهی انجمن عکاسان نگاه 1386 4 - منتخب در اولین مسابقه عکس مرد سال 1387 5 - منتخب در ششمین جشنواره تصویر سال 1387 6 - منتخب در اولین جشنواره تصویر استاندارد.تهران 1389 7 - منتخب در هشتمین دوره جشنواره تصویر سال 1389 8 - منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی مترو و مردم 1390 9 - منتخب دراولین جشنواره عکس دل دیده 1390 10 - عضو انجمن عکاسان ایران 11 - منتخب در سومین دوره مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1390 12 - منتخب درچهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره های افطار 1390 13 - منتخب در سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1390 14 - منتخب در نهمین دوره جشنواره تصویر سال 1390 15 - عضو هیت موسس کانون عکاسان قدس 1391 16 - منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر دل دیده 1391 17 - منتخب در مسابقه عکس نمایشگاه قران کریم 1391 18 - دریافت دیپلم افتخار از اولین جشنواره عکس و پوستر شهر اسمان 1391 19 - منتخب در نمایشگاه عکس سفرهای افطار در کشور ترکیه 2012 20 - منتخب دراولین جشنواره سراسری عکس یادمان ولایت.قزوین 1391 21 - منتخب در نمایشگاه عکس ده روز با عکاسان ایران 1391 22 - منتخب در چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1391 23 - منتخب در اولین جشنواره عکس کار.تعاون.صنعت 1391 24 - منتخب دراولین جشنواره عکس معلولیت.نگاه نو – قزوین 1391 25 - منتخب درپنجمین مسابقه عکاسی سفره های هفت سین 1392 26 - منتخب درسومین جشنواره عکس و پوستردل دیده 1392 27 - منتخب دردومین جشنواره عکس و پوسترشهر اسمان 1392 28 - منتخب درنخستین جشنواره عکس پرچم 1392 29 - منتخب در اولین جشنواره عکس رواق منظر 1392 30 - منتخب در ششمین دوره مسابقه عکاسی سفره های افطار 1392 31 - منتخب درنمایشگاه عکس سالگرد خانه عکاسان ایران 1392 32 - منتخب در دومین جشنواره عکس و پوستر سوگواره سرو 1392 33 - کسب رتبه اول دردومین جشنواره هنرهای تجسمی شهریار.بخش عکاسی 1392 34 - کسب رتبه سوم در نخستین جشنواره عکس آبزیان.شیلات ومحیط زیست دریایی ایران 1392 35 - کسب رتبه سوم در سومین جشنواره ملی عکس "حوزه" 1392 قم 36 - منتخب در سومین سوگواره عکس عاشورایی "قاب سرخ"لارستان 1392 37 - منتخب دراولین جشنواره عکس "قاب حماسه " 1394 38 - منتخب در اولین جشنواره عکس" سفرو معلولیت" 1393 39 - منتخب در دومین جشنواره فیلم وعکس "همراه تهران" 1393 40 - منتخب در بخش موبایلی عکس و عکاس هفته Gettyreportage .2014 41 - منتخب درمسابقه عکاسی موبایل Mobilephotonetwork . 2014 42 - منتخب در دومین جشنواره بین المللی عکس "خیام" 2014 43 - منتخب در هشتمین جشنواره سراسری "عکس رشد" 1393 44 - منتخب و تقدیر از اولین جشنواره عکس "عید نیایش" 1393 45 - منتخب در چهار شماره مجله الکترونیکی قاب 1393 46 - کسب رتبه اول در نهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت 1393 47 - منتخب درجشنواره سراسری عکس "نگاه" 1393 مشهد 48 - منتخب در نخستین جشنواره عکس "فواد" 1393 49 - منتخب در دومین نمایشگاه و کتاب عکس تهران شهر زندگی .1393 50 - منتخب و تقدیر در دوازدهمین تصویر سال, در بخش ویژه (عکس های موبایلی) 1393 51 - رتبه برتر در نخستین جشنواره عکس نقد بنا وفضای شهری.1394 52 - منتخب در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس "سلامت"نیشابور 1394 53 - منتخب و تقدیر در سومین جشنواره عکس "قاب های بهشتی" 1394 54 - منتخب در هفتمین نمایشگاه عکس های برتر سال دوربین.نت 1394 55 - منتخب در بیست وسومین نمایشگاه عکس "قرآن کریم"1394 56 - منتخب در چهارمین جشنواره بین المللی عکس "رژان" 1394 57 - منتخب و تقدیر در نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس "مادر" 1394 58 - منتخب در دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت .1394 59 - منتخب در اولین دوسالانه بین‌المللی عکس گلستانه .1394 60 - منتخب و تقدیر در سومین دوسالانه عکس بسیج .1394 61 - منتخب درگزارش عکس هفته اروپا Gettyrepoortage 2015 دربخش موبایلی 62 - منتخب در سومین جشنواره عکس خانه دوست. 1394 63 - منتخب در نخستین سوگواره عکس عاشورایی شهریار 1394 64 - منتخب در سومین جشنواره بین المللی عکس خیام . 1394 65 - عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ FIAP 66 - منتخب در چهارمین نمایشگاه گروهی عکس روزهای زندگی ، 1394 67 - منتخب در سیزدهمین جشنواره تصویر سال 1394 68 - منتخب در سومین جشنواره عکس کشوری ( کرسم اوز ) 1394 The 9th International Emirates Photography Competition 2016 - 69 70 - منتخب در چهارمین جشنواره عکس قابهای بهشتی ، 1395 71 - منتخب در مجله لا رپابلیکا ایتالیا ونمایشگاه گروهی عکاسان ایرانی -20161415 iran. 72 - منتخب در نمایشگاه گروهی عکس رمضان عکسخانه شهر ، تهران 1395 73 - منتخب در نمایشگاه گروهی عکس ( تهران شهر زندگی ) فرهنگسرای ارسباران 1395 74 – منتخب و شایسته تقدیردردومین جشنواره بین المللی عکس برج میلاد تهران ، 1395 75 – منتخب در یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت ، 1395 76 – کسب رتبه دوم درنخستین جایزه عکس شهر کتاب ، بخش مجموعه عکس هنری . 1395 77 – منتخب در نخستین جشنواره عکس نوروز ، تاجیکستان . 1395 78 – منتخب درسومین جشنواره عکس نورنگار ، تهران . 1395 79 – منتخب در هفتمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری 1395 80 – منتخب در دومین مجله الکترونیکی سیاه وسفید مینیمالیسم 2016 81 – منتخب در هفتمین جشنواره فیلم و عکس نماز و نیایش . قم 1395