مجتبی کردرستمی

متولد:

۳۰ - ۴ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

بیوتکنولوژی کشاورزی

گیاهی ، دانشگاه گیلان ، دکتری معدل , ۱۸

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مهندسی کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مهندسی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی ، دانشگاه گیلان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه (M. officinalis)

همکار

۱۳۹۲

بررسی اثر تنش خشکی بر بیان ژن‌های McEREBP1 و McWRKY1 در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

همکار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

NGS

100% Complete

RNAi

100% Complete

Proteomics

100% Complete

QTL

100% Complete

GLP

100% Complete

َA

100% Complete

SPSS

100% Complete

sas

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

• رتبه 1 ورودی‌های 90 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با معدل 12/18

رتبه 1 ورودی‌های 90 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با معدل 12/18