رزومه اصلی

میلاد بیات

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

روابط عمومی

دانشگاه دانشگاه

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت امور شعب

دانشگاه دانشگاه ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بانک سینا

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، فعالیت به صورت پیمانکاری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

40% Complete

Microsoft Excel

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete