سجاد عظیمی

متولد:

۲۶ - ۳ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳

حسابداری

صنعتی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی پارس الکتریک معدل , ۱۴.۱۶

۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹

کارودانش

کاربرد کامپیوتر در امور مالی ، دانشگاه هنرستان شهید فولادوند ، دیپلم معدل , ۱۳.۴۳

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۹ تاکنون

مهندسی سازه صنعت بادبند

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : بدلیل پیگیر بودن امور محوله و نیز توانایی در انجام کار تیمی و گروهی، با نظر مدیران شرکت، در اکثر بخشها با سمت کارشناس یا سرپرست واحد، با شرکت همکاری داشتم.

بهمن ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۹

ایمن ابزار ایرانیان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

شهریور ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۶

مهندسی سازه فلز پایدار

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت اینجانب در این شرکت، در دو بخش کارخانه و دفترمرکزی بوده که در کارخانه عهده دار مسؤلیت واحد اداری و مالی و در دفترمرکزی بخش تدارکات را عهده دار بودم. مهمترین اقدام اینجانب در کارخانه، راه اندازی واحدهای انبار، اداری و مالی بود که در زمینه اداری نیز، مکانیزه نمودن سیستم حضور و غیاب، مهمترین اقدام اینجانب بود.

تیر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۴

پژوهش توان

، صنایع غذایی

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۴

مهندسی سازه صنعت بادبند

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : از مهمترین اقدامات اینجانب، مکانیزه نمودن سیستم حضور و غیاب کارخانه با دارا بودن 150 نفر پرسنل که نتیجه آن، کاهش هزینه های حقوق و دستمزد و رضایتمندی کارفرما و کارکنان، می باشد.

بهمن ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۴

علاءالدین

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : در این شرکت، همکاری به صورت پاره وقت جهت راه اندازی سیستم حضور و غیاب کارخانه با دارا بودن 400 نفر پرسنل در دو شیفت روز و شب، بود. که در طول مدت همکاری ، این امر محقق گردید.