رزومه اصلی

الهه پرورده

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

گریم سینمایی

هنر ، دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت حمل و نقل بین المللی خیام ترابر

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر- منشی

فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱

شرکت حمل و نقل بین المللی هویار ترابر

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و بازاریابی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : به علت دانشجو بودن قطع همکاری شد.

فروردین ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۲

شرکت رادکاران

، مسئول دفتر/ امور اداری

، اسناد - منشی

تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت حمل نقل بین المللی هویار ترابر

، مسئول دفتر/ امور اداری

، منشی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت حمل نقل بین المللی هویار ترابر

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش و بازاریابی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اصول نگارش و مکاتبات اداری

100% Complete

اصول منشی گری

100% Complete

تایپ فارسی و انگلیسی

100% Complete

آفیس

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری