مهدی بی بی جانی

متولد:

۱۳ - ۸ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری