رزومه اصلی

علی نوبخت

متولد:

۳ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

عمران

سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

عمران

سازه ، دانشگاه آزاد واحد پردیس ، کارشناسی ارشد