رزومه اصلی

دکتر رضا حسینی

متولد:

۲۰ - ۱۰ - ۱۳۶۰

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۱

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

، مالی و حسابداری

، کارشناس مالی پروژه های فنی و مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت حسابداری و حسابرسی صدرا پاسارگاد

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر عامل

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

سازمان همیاری های شهرداری ها

، مالی و حسابداری

، حسابرس و مدیر مالی شهرداری آباد

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

دانشگاه غیر انتفاعی خرد

، مالی و حسابداری

، مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

دانشگاه علمی کاربردی استانداری بوشهر

، مالی و حسابداری

، مدیر گروه رشته حسابداری

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

دانشگاه علمی کاربردی استانداری بوشهر

، مالی و حسابداری

، عضو شورای آموزش

، کارشناس