رزومه اصلی

رضا حداد

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی شیمی

طراحی فرایندها ، دانشگاه تهران ، کارشناسی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت اجرایی

بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تاکنون

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر اجرایی

مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

کارگاه تولید مواد اولیه ایزوگام و بازیافت

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مسول کارگاه

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مونیتورینگ و کنترل پست های برق اداره برق شهر قم

کنترل پروژه

۱۳۹۵

مونیتورینگ و کنترل پست های گاز اداره گاز شهر قم

کنترل پروژه

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)