فهیمه رحمانی راد

متولد:

۲۳ - ۱۰ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى اسلامى. - فراهم کردن محيط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏ هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسيبهاى اجتماعى آنان. - توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان. -گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومى و بهره ‏مند ساختن دولت از همدلى و تواناييهاى عظيم مردم. در خصوص امور اجتماعی نیز تمام تلاش خود را جهت تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی با توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان خواهد نمود. فراهم کردن محيط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسيبهاى اجتماعى آنان یکی از دغدغه های اصلی شرکت می باشد که در جهت تحقق آن برای اعضا و مخاطبین خود تلاش خواهد نمود. گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومى و بهره‏مند ساختن دولت از همدلى و تواناييهاى عظيم مردم هدف و فعال