معصومه حیدریان

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه رودهن ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

گرافیک

گرافیک رایانه ، دانشگاه علمی کاربردی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

صرافی

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهر ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷

دفتر وکالت

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تایپ فارسی و انگلیسی

100% Complete

آفیس

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete