رزومه اصلی

فرزاد توانگر

متولد:

۱۲ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندس شیمی

گاز ، دانشگاه گچساران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

سام سرویس

، سایر

، پرسنل نصب و آموزش