رزومه اصلی

راضیه سلیمانی فرد

متولد:

۱۰ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

آمار و کاربردها

دانشگاه هرمزگان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۵۹

خلاصه فعالیت‌ها , پیش بینی توزیع نرمال دو متغیره با استفاده از ترکیب خطی آماره های ترکیبی

پروژه‌ها

۱۳۹۳

پیش بینی توزیع نرمال دو متغیره با استفاده از ترکیب خطی آماره های ترتیبی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار SPSS

60% Complete

ICDL

60% Complete

تایپ ده انگشتی

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

از خصوصیات اینجانب پشتکار ؛ مطالعه ی مستمر و داشتن انگیزه ی پیشرفت در هر شرکتی است.