رزومه اصلی

فاطمه سلمان

متولد:

۱۷ - ۹ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

مدیریت

دولتی ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تاکنون

فومن شیمی

، سایر

، رئیس فروش

خرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹

گلرنگ

، سایر

، سرپرست

آبان ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۵

قاسم ایران

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی