رزومه اصلی

سمیه سقای حسینی

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۶۸

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

ابرکپی

، سایر

، خدمات کامپیوتری