دا حکاک باشی

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

طراحی و چاپ پارچه

طراحی پارچه و لباس ، دانشگاه علم و فرهنگ ، کارشناسی معدل , ۱۷.۸۸

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی