پژمان حقیقی

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۵۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت انبار

20% Complete

مهندسی مجدد انبارها

20% Complete

اتوماسیون اداری

20% Complete

نرم افزار اتوماسیون اداری

20% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

20% Complete

مشتری گرایی

20% Complete